AVILUB METACORIN 835
Środki antykorozyjne VCI i obróbka metali