OKS 2711*
Spray chłodzący
oks_logo
ZAKRES STOSOWANIA

Szybkie chłodzenie małych powierzchni i części do -45°C. Symulacja warunków rozruchu silników samochodowych w niskich temperaturach. Pozwala na wykrywanie przerw, powodowanych wpływami temperaturowymi. Chroni sąsiadujące obszary podczas lutowania i spawania. Łatwiejszy montaż połączeń wtłaczanych.

  • ochładzanie

WŁAŚCIWOŚCI / DOPUSZCZENIA

Elektrotechnika/elektronika.

SKŁAD

kolor bezbarwny
mieszanka rozpuszczalników

DANE TECHNICZNE

Natryskiwanie chłodzonych części aż do osiągnięcia wymaganej temperatury. Nie stosować pod napięciem i trzymać z dala od źródeł ognia. OKS 2711 paruje szybko i bez pozostałości. Nie spryskiwać skóry. Ryzyko odmrożenia!

RODZAJ OPAKOWANIA