OKS 360 / OKS 361*
Wysokowydajny olej antykorozyjny
oks_logo

ZAKRES STOSOWANIA

Składowanie i smarowanie w warunkach powodujących korozję. Doskonała ochrona antykorozyjna dzięki inhibitorom VCI. Dobre właściwości pełzania. Mocno przylegająca. Chroni powierzchnie metali przy składowaniu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przez okres do dwóch lat, przy składowaniu pod wiatami lub podczas transportu morskiego.

  • Offshore
  • przeróbka blachy

  • składowanie/wysyłka

WŁAŚCIWOŚCI / DOPUSZCZENIA

Wpływy atmosferyczne; wpływ wody; ochrona antykorozyjna; oddziaływanie długoterminowe.

SKŁAD

kolor jasny
ochrona antykorozyjna VCI
olej mineralny

DANE TECHNICZNE
RODZAJ OPAKOWANIA