Zabezpieczenia / Konserwacja
Środki antykorozyjne VCI i obróbka metali
Zabezpieczenia / Konserwacja:

Ciekłe środki ochronne zabezpieczające przed korozją na bazie wody, oleju lub parafiny. Czas trwania efektu ochronnego może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i może trwać od kilku dni do kilku lat.

AVILUB METACORIN (ciekłe środki ochronne) – linia produktów:

Suche środki ochronne zabezpieczające przed korozją swym zakresem obejmują: systemy dozujące, powłoki elastyczne, tektury faliste, worki foliowe, kaptury i papier do zintegrowanych procesów pakowania. Aktywne substancje VCI (VCI = lotny inhibitor korozji) zintegrowane z tzw. substratami (materiały/produkty do pakowania VCI) ulegają sublimacji (przejście substancji z fazy stałej do fazy gazowej z pominięciem stanu ciekłego) na różnych poziomach – w zależności od substancji aktywnej i materiału/elementu – i są wchłaniane, jako niewidoczna powłoka przez powierzchnie podlegające ochronie. Dzięki temu wnikają w trudno dostępne miejsca, którym konwencjonalne metody często nie są w stanie zapewnić ochrony. Stosując tego typu środki ochronne kolejny etap przetwarzania nie musi być poprzedzony czyszczeniem.

ROZWIĄZANIA VCI (suche środki ochronne):

proszek VCI i tabletki proszkowe
wszelkie dostępne substraty – produkty do pakowania VCI (papier, powłoki, worki itd.)