OKS 235 / OKS 2351*
Pasta aluminiowa, pasta przeciw zakleszczaniu się
oks_logo

ZAKRES STOSOWANIA

Do montażu połączeń śrubowych i sworzniowych, narażonych na działanie wysokich temperatur i wpływów korozyjnych. Smarowanie montażowe elementów maszyny narażonych na działanie wysokich temperatur, złącz śrubowych, armatury, złącz kołnierzowych i wtykowych, prowadnic, powierzchni ślizgowych i uszczelniających pieców, kotłów, palników, silników. Optymalny stosunek pomiędzy momentem dokręcania a osiągalnym naprężeniem. Zapobiega zapieczeniu lub przyrdzewieniu. Zapobiega zacieraniu się. Pasta smarująca i antyadhezyjna.

  • hamulce

  • uszczelki

  • połączenia gwintowe

WŁAŚCIWOŚCI / DOPUSZCZENIA

Wysokie temperatury

SKŁAD

Metalicznie srebrna
Proszek aluminiowy
Inne stałe materiały smarujące
Olej syntetyczny
Zagęszczacz nieorganiczny

DANE TECHNICZNE
RODZAJ OPAKOWANIA