TABELA PORÓWNAWCZA
zestawienie poszczególnych typów łożysk ślizgowych PG Systemtechnik z odpowiadającymi im łożyskami IBG Monforts
Created with GIMP