Wiórowa obróbka metali
Środki antykorozyjne VCI i obróbka metali

Obszar zastosowania obejmuje wszystkie typowe procesy takie jak: toczenie automatyczne, wiercenie głębokich otworów, rozwiercanie, szlifowanie i frezowanie.

Chłodziwa:

Chłodziwa wodne zostały opracowane specjalnie na potrzeby obróbki mechanicznej materiałów z metali kolorowych, aluminium i stali wysokostopowych. Chłodziwa te są dostępne z zawartością oleju mineralnego lub bez zawartości oleju mineralnego, w zależności od obszaru zastosowania.

Chłodziwa bez zawartości wody to niezawodne, wysokiej jakości oleje do cięcia do dłogotrwałego stosowania. Nadają się do szlifowania normalnych, jak i kruchych oraz twardych metali, są odporne na wysokie naciski i mogą pracować w normalnych warunkach oraz przy wysokich ciśnieniach.

Środki smarne (proces obróbki) – linia produktów: