ZAWIESZENIA STAŁOSIŁOWE
Lisega

Zawieszenia stałosiłowe są stosowane przy rurociągach i urządzeniach towarzyszących tam gdzie występują duże przemieszczenia pionowe. Mają za zadanie przeniesienie niezmienionego obciążenia w określonym zakresie przemieszczenia.

Bardzo ważne jest dokładne działanie zawieszenia stałosiłowego w długim okresie pracy.

Wyróżniającą cechą zawieszeń stałosiłowych produkcji LISEGA jest ich unikalny sposób działania. Polega on na zachowaniu równowagi sił. Sposób ten, który ilustrują rysunki zamieszczone obok, zapewnia następujące podstawowe korzyści:

Zakres obciążeń od 0,1 kN do 400 kN.
Zakres przemieszczeń do 900 mm.

Ponad 100.000 zawieszeń stałosiłowych produkcji LISEGA, eksploatowanych na całym świecie, dowiodło swojej jakości i niezawodności.