Smarowanie w przemyśle piekarniczym. Jaki smar wybrać?

Przemysłowa produkcja masowa pieczywa stawia największe wymagania zarówno dla przebiegu procesów wewnątrzzakładowych, jak i dla urządzeń produkcyjnych w nowoczesnych, dużych piekarniach. W zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentów i procesów produkcyjnych ważną rolę pełnią środki smarne, dlatego tak istotna jest ich najwyższa jakość!

Stabilna praca w trybie 24 godziny 7 dni w tygodniu, ekstremalne warunki produkcyjne, rygorystyczne standardy higieniczne i krótki czas czyszczenia oraz konserwacji stanowią  główne wyzwania dla maszyn i urządzeń w zakładach przemysłu piekarniczego.

Systematyczny przebieg procesu produkcyjnego w nowoczesnych, dużych piekarniach wpływa na ich wysoki stopień zautomatyzowania. Taśmy transportowe, rolkowe jak i inne urządzenia do transportu, dystrybuują automatycznie pomiędzy urządzeniami do pieczenia wszelkie niezbędne do tego: surowce, półprodukty i gotowe produkty. W zakładach tego rodzaju, oprócz klasycznych podzespołów urządzeń, takich jak: pompy, przekładnie, dmuchawa, sprężarki sprężonego powietrza i systemy hydrauliczne, często stosowane są elementy maszyn, jak: łożyska toczne i łożyska ślizgowe.

Fresh hot baked bread loafs on the production line

Smary do dużych piekarni

Duże obciążenie wilgocią i pyłem, bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury robocze mocno obciążają urządzenia produkcyjne w ich codziennej pracy. W dużych piekarniach, aby nie dopuścić do zużycia i korozji niezbędne jest smarowanie wszystkich ruchomych elementów maszyn. Brak lub niedostateczne smarowanie powoduje nie tylko nieplanowane okresy przestoju urządzeń i krótkie przestoje produkcji, ale również zwiększa jej koszty. Dlaczego? Z powodu większego zużycia energii i zwiększenia nakładów na utrzymanie maszyn w stanie sprawności.

W produkowanym pieczywie nie powinny znajdować się resztki smarów – ściekanie w miejscach smarowania. W przypadku niezamierzonego zetknięcia z żywnością należy zapewnić, aby do produkcji i dalszego przetwarzania żywności stosować tylko smary obojętne fizjologicznie.

Smary obojętne fizjologiczne

Najważniejszym kryterium wyboru smarów w zakładach produkcji i przetwórstwa żywności jest dopuszczenie smaru przez amerykańską organizację NSF (National Sanitation Foundation). Smary z certyfikatem NSF H1 mogą być stosowane, jeżeli wykluczenie kontaktu z żywnością w obszarze produkcji jest niemożliwe. Odpowiednim przykładem środka smarnego z tym atestem, przeznaczonego do stosowania w procesie piekarniczym spożywczym, jest smar do łożysk do najwyższych temperatur – OKS 4220.

OKS 4220 – zastosowanie

Smar wysokotemperaturowy z PTFE może być stosowany do smarowania:

Smar ten spełnia szereg zalet i korzyści, m.in.: wykazuje dużą odporność na wodę i parę,  bardzo dużą odporność na chemikalia, np. na rozpuszczalniki, jak: benzyna, benzen, aceton, trichloroetylen lub na kwasy nieorganiczne, jak: kwas siarkowy, solny i azotowy oraz kwasy tłuszczowe, alkohole i halogeny. Ponadto wykazuje się bardzo dobrą tolerancją na tworzywa sztuczne i elastomery. Nadaje się idealnie do trwałego smarowania miejsc poddawanych działaniu wysokiej temperatury do 300°C smarem stałym.
OKS posiada do wszystkich obszarów zastosowań w technice spożywczej, właściwe smary specjalne do zgodnej z przepisami prawa pracy urządzeń. Smary specjalne OKS, materiały konserwacyjne technologii chemicznej oraz środki czyszczące przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa procesów, wydłużenia okresów konserwacji, unikania awarii oraz zwiększenia wydajności maszyn i urządzeń.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat smaru OKS 4220, kliknij tutaj.