Suche środki smarne – alternatywa dla klasycznych smarów

Smarowanie to konieczność w bardzo wielu gałęziach przemysłu oraz w życiu codziennym. Czasem jednak warunki są na tyle trudne, że użycie klasycznych olejów lub smarów jest niemożliwe. Do takich czynników zalicza się na przykład zbyt wysoką lub niską temperaturę, czy też duże zapylenie otoczenia. Istnieje jednak skuteczna alternatywa dla klasycznych środków smarnych – są nią tak zwane suche środki smarujące.

Czym są suche, czy też inaczej stałe środki smarne?

W uproszczeniu są to substancje w których smarowanie, redukcja tarcia odbywa się nie za pomocą cieszy, tak jak to ma miejsce w przypadku olejów, smarów i w pewnym stopniu także past, ale ciał stałych.
Należy tu zwrócić uwagę, że choć samo medium smarujące to ciało stałe, to w wielu wypadkach nanoszenie odbywa się w fazie płynnej. Właściwą substancją smarującą jest zwykle dwusiarczek molibdenu, grafit lub PTFE.

lakiery ślizgowe 3

Suche materiały smarujące można podzielić na proszki, lakiery ślizgowe oraz warstwy ślizgowe przypominające wosk.

Proszki ślizgowe zawierają zwykle MoS2, czyli dwusiarczek molibdenu lub grafit. Przykładowe produkty to OKS 100 i OKS 110. Woski ślizgowe służą zwykle do powlekania różnego rodzaju gwintów. Woskami ślizgowymi w naszej ofercie są: OKS 1300, OKS 1710, OKS 1750 i OKS 1765. Lakiery ślizgowe to suche materiały smarujące (MoS2, PTFE, grafit) osadzone w rozpuszczalniku, którym może być np. woda, żywica lub alkohol. Lakierami ślizgowymi w naszej ofercie są OKS 500, OKS 510, OKS 511 (wersja w aerozolu), OKS 521 (spray), OKS 530, OKS 570, OKS 571 (spray), OKS 575, OKS 589.

Zaletami suchych smarów w stosunku do klasycznych środków smarujących są:

Podsumowując, warto w pewnych wypadkach rozważyć zastosowanie nieco mniej konwencjonalnych produktów jakimi są właśnie suche materiały smarujące.

W kolejnych publikacjach napiszemy więcej na temat konkretnych suchych smarów z naszej oferty.