nasze certyfikaty

Certyfikat nadany przez firmę OKS Spezialschmierstoffe GmbH potwierdzający, 

że Towarzystwo Gospodarcze „MEGART” Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Dystrybutorem wszystkich produktów OKS

OKS-MEGART-CERT

Certyfikat nadania numeru D-U-N-S

Potwierdzenie nadania numeru D-U-N-SRtgms